Regulamin płatności

Pamiętaj, że nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania!

§1. Wstęp

 1. Regulamin jest objęty prawami autorskimi.
 2. Każde postanowienia regulaminu, które zostały w nim zawarte mogą ulec w każdej chwili zmianie, dodaniu lub usunięciu. Administratorzy nie mają obowiązku informować graczy o jego zmianie.
 3. Nieznajomość regulaminu bądź jego niezrozumienie nie zwalnia od jego nieprzestrzegania.
 4. Każdy użytkownik zaczynający grę, automatycznie akceptuje postanowienia regulaminu.
 5. Za łamanie lub uchylanie się od regulaminu grozi następujący wymiar kar: mute, kick, tempban, permban, utrata przedmiotów, utrata przywilejów, odebranie uprawnień.
 6. Administratorzy mają prawo ukarać użytkownika za czyny niewymienione w regulaminie, które działają na szkodę serwera wedle własnych upodobań.

§2. Płatności

Wspomagając serwer DosCraft.eu wszelką formą płatności akceptujesz poniższe zasady:

 1. W przypadku braku otrzymania zwrotnego SMS lub błędu podczas realizacji płatności jest możliwość złożenia reklamacji pod adresem http://reklamacje.cashbill.pl/.
 2. Wysyłając SMS / PAYSAFECARD / PRZELEW PAYPAL bądź ZWYKŁY oświadczasz, że nie będziesz rościł od administracji żadnych odszkodowań.
 3. Administracja nie odpowiada za błędnie wysłane SMS / PRZELEWY, zgodnie z regulaminem koszt nie jest zwracany.
 4. Podczas nałożenia stałej blokady gracza wszystkie monety, rangi, usługi / rzeczy premium przepadają, a Administracja nie bierze na siebie odpowiedzialności za złamanie zasad gry.
 5. Wszystkie konta / przedmioty itp. mogą zostać utracone w przypadku zakończenia projektu, w tym momencie Administracja nie zwraca użytkownikom żadnych wydanych kosztów.
 6. W razie nie otrzymania zakupionej usługi proszę o kontakt z właścicielem serwisu (email podany niżej). Wiadomość musi zawierać twój nick z gry, datę zakupu, rodzaj płatności oraz nazwę usługi.

Właścicielem serwisu jest:
BRASKO Amadeusz Nadworski
NIP: 6691892285
REGON: 366803669
E-mail: kontakt@doscraft.eu
Zmiana regulaminu może ulec w każdej chwili, gracze nie muszą być poinformowani za każdym razem o zmianie regulaminu.
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2018r.
Copyrights by DosCraft.eu © 2018